Over KICKS

KICKS is een dienst van Kinderopvang 2Samen. Al meer dan tien jaar bieden we een gevarieerd en ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma in de buitenschoolse opvang van Kinderopvang 2Samen. Ook helpt KICKS scholen bij de invulling van activiteitenprogramma’s en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen in het kader van brede talentontwikkeling.

KICKS sluit aan bij wensen en dromen van kinderen, wil een brede ontwikkeling stimuleren en kinderen nu al vaardigheden laten opdoen die aansluiten bij hun toekomst.

Kiezen met KICKS
Kinderen kiezen samen met pedagogisch medewerkers wat ze willen beleven, ervaren, maken of ontdekken. Dat kan van alles zijn. Samen muziek maken, een instrument (leren) bespelen, survivallen, sporten, kamperen, een uitstapje ondernemen, een kunstwerk maken, een robot programmeren, of toch liever zelf op onderzoek met een door KICKS ontwikkelde ontdekkist. Deze site geeft slechts een indruk van de vele steeds weer nieuwe mogelijkheden.