Over KICKS

Alle kinderen, weten we uit ervaring, kijken van nature met een creatieve blik naar de wereld. Ze hebben wel 100 aangeboren talenten: tekenen, dansen, bouwen, zingen, sporten en verhalen verzinnen… Onze bso’s geven die talenten volop de ruimte middels de KICKS-activiteiten. Door kinderen te prikkelen, te laten ervaren, ontdekken en beleven kunnen kinderen zich bij Kinderopvang 2Samen volop ontwikkelen. KICKS sluit aan bij wensen en dromen van kinderen, wil een brede ontwikkeling stimuleren en kinderen nu al vaardigheden laten opdoen die aansluiten bij hun toekomst.

   

Betrokken
De wensen en behoeften zijn voor elk van onze locaties uniek. Als maatschappelijke kinderopvang zoeken we naar verbinding in de wijk en naar mogelijkheden voor samenwerking met lokale partijen waaruit dit blijkt. Zo hebben we een samenwerking met buurtboerderij de Nijkamphoeve en sportief samenlevingspark SPARK.

   

Kiezen met KICKS
Kinderen kiezen samen met pedagogisch medewerkers wat ze willen beleven, ervaren, maken of ontdekken. Dat kan van alles zijn. Samen muziek maken, een instrument (leren) bespelen, survivallen, sporten, kamperen, een uitstapje ondernemen, een kunstwerk maken, een robot programmeren, of toch liever zelf op onderzoek met een door KICKS ontwikkelde ontdekkist. Deze site geeft slechts een indruk van de vele steeds weer nieuwe mogelijkheden.