Onderzoekend en ontdekkend leren

2 maart 2021

 

Bij onderzoekend en ontdekkend leren gaan we ervan uit dat kinderen niet uit boekjes en van werkbladen leren, maar te leren door te doen. Doen is immers de beste manier van denken!
Kinderen leren vooral van dingen die betekenis voor hen hebben en aansluiten bij hun beleefwereld. Ze leren op een natuurlijke manier vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

Bij Kinderopvang 2Samen vinden we het belangrijk om hierop aansluiten met vrij spel en open activiteiten die ruimte geven aan de individuele behoefte van het kind. We creëren een leeromgeving waarbij we de kinderen uitnodigen hun eigen weg te kiezen door middel van open activiteiten en vrij spel.

Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en antwoorden te vinden op hun vragen.

 

Ontdekkers in actie!

Kinderen zijn ontdekkers, onderzoekers, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers. Het besef hiervan geeft ons verantwoordelijkheid: hoe kunnen de kinderen in onze huidige samenleving
deze aangeboren kwaliteiten ontwikkelen?

Simpel: Elk moment kan gebruikt worden om iets te ontdekken! Om zo veel mogelijk ruimte te geven voor ontdekkend spelen, bieden we hen laagdrempelige ontdekactiviteiten aan, eventueel met gebruik van alledaagse voorwerpen uit de directe omgeving. Een klein voorbeeld:

Om het antwoord te vinden op de vraag ‘Hoe komt het dat een schaduw van hetzelfde voorwerp groter en kleiner kan worden?’ onderzoeken we eerst samen met de kinderen wat je nodig hebt om een schaduw te krijgen. Vervolgens stellen we vragen als ‘Wat zou er gebeuren als… ‘ zodat ze zelf aan het denken worden gezet.
Lees meer over het geheim van schaduw op onze inspiratiepagina.

Kinderen kunnen zelf op onderzoek uit en bedenken nieuwe manieren waarop ze de alledaagse voorwerpen kunnen gebruiken. De ‘problemen’ die ontstaan, gaan ze op eigen wijze oplossen, samen met elkaar. En daar komen de ontdekkers in hen in actie!

 

Mislukt experiment

De houding van de pedagogisch medewerker is cruciaal bij onderzoekend en ontdekkend leren. De medewerker stimuleert het spel en geeft kinderen de ruimte om op onderzoek uit te gaan. Door het stellen van de juiste vragen, krijgen de kinderen een duwtje in de rug om steeds weer een stapje verder te gaan.

De kinderen begeleiden op hun ontdekkingstocht kan bijvoorbeeld door:

  • Samen met het kind verwonderen (oooooh)
  • Vragen te stellen die aanzetten tot nadenken. Dus niet ‘Dat is om te….’, maar ‘Waar zou je dat voor kunnen gebruiken?’
  • Het kind serieus te nemen. Een experiment kan ook mislukken; neem de emoties rondom de mislukking serieus.

 

Van een experiment wat niet lukt, leer je soms nog het meest. Je weet nu immers waar de grens ligt en wat niet werkt.
En dan introduceer je het woord ‘nog’.

‘Het is nog niet gelukt!’