Inspirerende activiteiten onder schooltijd

2 oktober 2018

In het kader van werkdrukvermindering, maar ook om een creatieve boost te geven, kunnen activiteiten vanaf nu ook onder schooltijd worden ingezet. Alle activiteiten die bij de school passen, zijn mogelijk. De nadruk kan hierbij liggen op activiteiten waar in het vaste lesprogramma minder tijd voor is, zoals bijvoorbeeld programmeren. In kleine groepjes gaan ze aan het werk en in een paar weken tijd werken de kinderen naar een eindopdracht toe.

Dat maakt dat de leerkrachten hun handen wat meer vrij hebben en geeft bovendien inspiratie. Maar ook de kinderen worden hierdoor gestimuleerd om met hernieuwde energie aan het werk te gaan.

Meer nieuws