Bewegen

Bij 2Samen streven we voor onze kinderen én voor de mensen die bij ons werkzaam zijn, een gezonde leefstijl na. Sinds een paar jaar hebben we een voedingsbeleid en vanaf heden ook beweegrichtlijnen. Aan de basis liggen de richtlijnen ten aanzien van bewegen. Hieronder per doelgroep uitgelicht met daaronder concreet hoe we hier bij Kinderopvang 2Samen invulling aan geven.

 

Bewegen 0-4 jaar

De WHO heeft in april 2019 richtlijnen gepubliceerd voor kinderen onder de 5 jaar. Deze richtlijnen geven over het algemeen een goed beeld over hoeveel kinderen in deze leeftijd zouden moeten bewegen om gezond te zijn en te blijven.

Kinderen <1 jaar zouden meerdere keren per dag op een actieve en gevarieerde manier in beweging moeten zijn. De beweegrichtlijnen van alle landen geven aan dat kinderen ouder dan 1 jaar minimaal 3 uur per dag actief moeten bewegen, maar meer is nog beter! Kinderen tussen 3-5 jaar zouden 1 van de 3 uur erg actief/intensief in beweging moeten zijn.

Hoe doen we dit bij 2Samen?

We bieden kinderen iedere dag veel mogelijkheden tot spelenderwijs bewegen. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan het plezier dat kinderen beleven aan bewegen en spelen en leggen we op die manier de basis voor een goede motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.  Door beweegspelletjes leren kinderen om samen te spelen en anderzijds ook om tegenslagen te verwerken.

Door kinderen iedere dag voldoende te laten bewegen, hopen we o.a. de kans op overgewicht op jonge leeftijd te beperken.

De inrichting van de ruimte is essentieel om kinderen goed tot bewegen te laten komen. We willen immers dat kinderen niet alleen meer gaan bewegen, maar vooral ook dat ze beter en gevarieerder bewegen. De omgeving voor kinderen moet zó worden ingericht dat deze voldoende uitdaagt tot verschillende bewegingsvaardigheden.

 

Bewegen 4-12 jaar

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseren om kinderen in het primair onderwijs minimaal twee keer per dag een half uur matig intensief te laten sporten en bewegen: een uur matige inspanning per dag en drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten (denk aan hierbij aan: buitenspelen, fietsen, dansen, volleybal etc.)

Hoe doen we dit bij 2Samen?

Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan bewegen. We stimuleren vooral dat er zowel voldoende binnen als buiten bewogen wordt. Op die manier creëren we een veelzijdig aanbod. Spelenderwijs doen kinderen verschillende ervaringen op zoals winnen/ verliezen, omgaan met spelregels en nog veel meer.

Naast bewegen in de dagelijkse praktijk, vinden regelmatig ook gerichte sport- en beweegactiviteiten plaats die vanuit KICKS worden gegeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een tennis-of rugbyclinic, breakdance of toernooien in vakanties.

 

Beweegvoer

Op steeds eer 2Samen locaties maken we gebruik van de Springlab Beweegvloer. Deze is speciaal ontwikkeld voor peuters en kleuters in samenwerking met wetenschappers, pedagogisch experts en kinderen zelf.

De beweegvloer combineert bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren in een compleet nieuwe leerervaring voor jonge kinderen. Alle kinderen vinden het geweldig en gaan iedere dag weer vol enthousiasme aan de slag op de beweegvloer!

Deskundigheidsbevordering pedagogisch medewerkers

De kdv-locaties die over een beweegvloer beschikken, worden vanuit Springlab getraind om zelf actief met peuters en kleuters aan de slag te kunnen gaan op de beweegvloer.

Daarnaast vinden vanaf eind 2021 de eerste cursussen ‘In Beweging’ plaats, Er zijn twee verschillende cursussen: één voor pedagogisch medewerkers van het kdv (0-4 jaar) en één voor pedagogisch medewerkers op de bso (4-12 jaar), De nadruk bij het kdv ligt op inrichting van de ruimte en de motorische mogelijkheden van een baby/ dreumes / peuter. Bij de bso wordt aandacht besteed aan groepsactiviteiten en hoe je in verschillende ruimtes (gymzaal, buitenterrein, bso-lokaal) voldoende en gevarieerd kunt bewegen met kinderen. Ook wordt besproken hoe je evt. kunt samenwerken met lokale beweegaanbieders. Wat doen jeugdsportcoördinatoren en buurtsportcoaches? Waar kun je terecht als je je zorgen maakt om de motorische ontwikkeling van een kind?

 

Vitaliteit en werving medewerkers

De afgelopen periode waren er veel openstaande vacatures in de kinderopvang. Met name voor bso’s is het niet eenvoudig om medewerkers te vinden: de contracten zijn klein en de werktijden in reguliere schoolweken en vakanties lopen sterk uiteen.

Pedagogisch medewerkers met een MBO Sport- en Bewegen achtergrond kunnen met hun diploma in de kinderopvang (alleen bso) werken maar kozen daar niet altijd voor omdat het voor hen qua uren en ook vakinhoudelijk vaak niet aantrekkelijk genoeg was voor hen.

Sinds een jaar hebben we echter een groep van verschillende pedagogisch medewerkers met een sportachtergrond in dienst. Zij hebben naast een bso-contract extra uren om aan de slag te gaan met sport en bewegen. Hun expertise wordt onder andere ingezet om een samenwerking met sportpartners in de wijk aan te gaan.

 

De thema’s vanuit de gezonde kinderopvang en de gezonde school sluiten naadloos op elkaar aan. Op die manier kunnen we concreet invulling geven aan het partnerschap met scholen (tussenschoolse opvang, bewegend leren, naschoolse activiteiten etc.)

Kinderen die regelmatig bewegen en sporten zijn vrolijker en gezonder. Zij kunnen beter met andere kinderen overweg, slapen beter, presteren beter op school en hebben een lager ziekteverzuim dan kinderen die niet/niet regelmatig bewegen en sporten. Door te sporten geef je kinderen de kans om te ontdekken waar hun talenten liggen.

Bij Kinderopvang 2Samen willen we daarom dat alle kinderen de mogelijkheid hebben om lekker te bewegen!