Materialen

Kinderen leren vooral van dingen die betekenis voor hen hebben en aansluiten bij hun beleefwereld. Ze leren op een natuurlijke manier vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. We sluiten hierop aan met vrij spel en open activiteiten die ruimte geven aan de individuele behoefte van het kind. We creëren een leeromgeving waarbij we de kinderen uitnodigen hun eigen weg te kiezen, vanuit hun eigen onderzoekende houding, door middel van uitnodigende en uitdagende materialen.

Ontdektocht

Pakket met alle benodigdheden om zelf aan de slag te gaan. De ontdektocht (voorheen ontdekkist) is een werkwijze waarbij onderzoekend en ontdekkend leren voorop staat.

Uitleenset

Pakket met alle benodigdheden om zelf aan de slag te gaan. De uitleenset kan variëren van een atletiek-set tot de Bee-Bot. Het zijn materialen die een locatie kan lenen om zelf met kinderen mee aan de slag te gaan.